/** * Vetstoria floating button integration */

Nieuwe medewerkers op onze praktijk

Beste klanten/dierenvrienden,

We lijken in Nederland langzaam het ergste van de Corona pandemie achter de rug te hebben. Het was lastig en af en toe zwaar, we moesten vervelende maatregelen in voeren en handhaven. Waarbij we vooral de afstandsmaatregel lastig vonden. Juist in ons beroep, en onze beleving daarvan, past de afstand tussen onze patiënten en hun baasjes niet echt/echt niet! Maar het moest, en onder andere door jullie medewerking zijn we er in geslaagd volledig open te blijven, dank daarom voor jullie begrip.

De afgelopen periode hebben, ondanks de lastige omstandigheden, steeds meer mensen de weg naar onze kliniek gevonden. We zijn er blij mee en trots op, dat zoveel mensen hun belangrijke huisgenoten aan onze zorgen toe vertrouwen. Het brengt ook zeker in deze tijd wel extra uitdagingen met zich mee. Wachttijden aan de telefoon, op het spreekuur, voor afspraken en operaties, zijn ondanks grote inspanning van ons allen, toch langer geworden dan jullie van ons gewend zijn en voor iedereen prettig is.

Om deze problemen op te lossen hebben we gelukkig nieuwe collega’s kunnen vinden. Jullie weten dat we maar weinig veranderingen in ons team hebben om een goede band met de patiënten en eigenaren te waarborgen. We hebben na een lange stage twee mensen gevonden die bij ons passen. Sommigen van jullie hebben hen al ontmoet of zullen dat binnen kort doen. Op facebook en iets uitgebreider op de website kunnen jullie meer over hen vinden. De dierenartsen worden versterkt met Irene Barcelo een ervaren collega die oorspronkelijk Spaans en Frans -talig is maar het Nederlands inmiddels goed op pikt. De assistentes krijgen hulp van Suzanne Castelein.

Nieuwe gezichten dus, we willen zoals altijd benadrukken dat het ieder vrij staat voorkeur uit te spreken om: door die lange, die grijze of die blonde dame geholpen te worden. Als enigszins mogelijk zullen we daar altijd gehoor aangeven en worden niet boos of verdrietig als er met de één een betere klik is dan met de andere. Staan ook altijd open voor vragen of kritiek op ons handelen en communiceren.
Hopelijk hebben jullie ons niet voor nare dingen nodig, maar graag tot ziens op de Beeklaan.

met vriendelijke groeten namens het Team Breuk, van Doorne en Eppens,
Bob, Olivier & Heleen.