/** * Vetstoria floating button integration */

HELP Gambian Children

De Stichting H.E.L.P. (Haags Early Learning Project) Gambian Children is in het leven geroepen omdat dierenarts Bob Breuk graag een structurele bijdrage wil leveren aan het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen in Gambia, West Afrika. Mensen helpen zichzelf te kunnen redden is wat Bob beoogde en hiervoor is het opzetten van een school een probaat middel. Het is een opstap naar een beter leven, naar voor zichzelf kunnen zorgen. Hiervoor is uiteraard geld nodig: zo’n 25.000 euro voor de grond, het gebouw en de inrichting van de school. Ook de scholing van de docenten kost geld. Daarmee heeft Bob al enkele jaren terug een begin gemaakt, toen hij daar met Edda voor het eerst op vakantie kwam. Als deze onderwijzeressen op hun beurt weer kinderen kunnen opleiden zou dat een goede ontwikkeling zijn. Voorlopig richt de school zich in Gambia op jonge kinderen, maar wil op termijn groeien naar een breder aanbod. Het zou mooi zijn als ook hier scholing geen luxe meer zou zijn maar iets vanzelfsprekends, waar ieder kind recht op heeft.

Bezoek de website van HELP Gambian Children voor meer informatie, donatiemogelijkheden en de nieuwste ontwikkelingen van dit project.