/** * Vetstoria floating button integration */

Disclaimer

Onder dit reglement vallen alle pagina’s die op deze website onder het domein https://www.breukenvandoorne.nl te vinden zijn. Alle informatie en andere inhoud op deze pagina’s is eigendom van Breuk en Van Doorne dierenartsen en wordt beschermd door de Nederlandse en buitenlandse copyright wetgevingen. Bij bezoek aan deze website gaat u akkoord met onderstaande regels en condities. Indien u niet akkoord gaat met dit reglement heeft u geen rechten tot gebruik van deze website.

  1. Niets van deze website en de inhoud zoals teksten of grafische voorstellingen mag zonder schriftelijke toestemming van Breuk en Van Doorne dierenartsen worden gekopieerd, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt en gedistribueerd in enige vorm of enige wijze, hetzij door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.
  2. Bij het samenstellen van de inhoud van deze website wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Daarbij sluit Breuk en Van Doorne dierenartsen iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is. De website wordt geleverd zonder verdere garanties van welke vorm dan ook.

Voor verdere informatie over dit reglement of het aanvragen voor toestemming kunt u zich richten tot  Breuk en Van Doorne dierenartsen via praktijk@breukenvandoorne.nl
Copyright ©. Breuk en Van Doorne dierenartsen.  Alle rechten voorbehouden.